Φυσικά Συμπληρώματα Διατροφής

Φυσικά συμπληρώματα διατροφής τηρώντας τις υψηλότερες παγκόσμιες προδιαγραφές.

Η NOW ιδρύθηκε με στόχο να διαθέτει τα φυσικά της προϊόντα σε φυσιολογικές τιμές για τους καταναλωτές και μέχρι σήμερα παραμένουν πιστοί σ’ αυτό. Ο ιδρυτής της, Elwood Richard, όντας χημικός, εδώ και δεκαετίες είχε καταλάβει τους κινδύνους που ελόχευαν στα συνθετικά προϊόντα και ήξερε πως η αληθινή υγεία και ευημερία ξεκινάει με προϊόντα που είναι όσο το δυνατόν πιο φυσικά. Από το 1968, παρασκευάζει και διανέμει φυσικά και όμοια με φυσικά προϊόντα και η σταθερή της ανάπτυξη τα τελευταία 45 χρόνια επιβεβαιώνει τη συστηματική δέσμευση του ιδρυτή της να διαθέτει φυσικά προϊόντα που, αφενός είναι οικονομικά και, αφετέρου αποτελεσματικά

H αφοσίωση της NOW (Nutrition for Optimal Wellness) στην επιστήμη που βρίσκεται πίσω από τα φυσικά προϊόντα, αλλά και οι υποδειγματικές παραγωγικές τεχνικές της, αποτελούν σήμερα τα θεμελιώδη κριτήρια της άριστης ποιότητας των προϊόντων της. Η ΝΟW έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις σε εργαστήρια, εξοπλισμό και τεχνικό προσωπικό εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή ανάπτυξή της, ώστε να μπορεί να διασφαλίσει τη μελλοντική επαγγελματική της εξέλιξη, αλλά και να παρέχει τις καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες της τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στην αγορά του εξωτερικού.

Life Style
Sex
Ενέργεια
Τεστοστερόνη
Ύπνος
Αντί Stress
Ευεξία